เชิญชมละครเวที เรื่อง “ART” ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของนักเขียนชาวฝรั่งเศส เพียง 3 รอบเท่านั้น วันที่ 4-5 ต.ค.นี้

สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับกลุ่ม NUNi productionsขอเชิญทุกท่านชมละครเวที เรื่อง ART ซึ่งเป็นละครเวทีที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของยาสมินา เรซา (Yasmina Reza)นักเขียนบทละครมือรางวัลชาวฝรั่งเศสที่ได้รับรางวัล Tony Award แปลเป็นไทยโดยคุณปวิตร มหาสารินันทน์แสดงโดยคุณปวิตร มหาสารินันทน์ คุณดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ และคุณนิกร แซ่ตั้ง กำกับการแสดงโดยคุณภัทรสุดา อนุมานราชธนสนับสนุนโดยสถานทูตฝรั่งเศสและ Jim Thompson art center

สถานที่จัดการแสดง

ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ CommSci TV ชั้น 1คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

อ.หนุ่ม ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาหมายเลขโทรศัพท์ 097 053 5592อีเมล phirakan.k@psu.ac.th

คลิกดูรายละเอียดเกี่ยวกับละครเวทีเพิ่มเติม

1. ‘ART’ เมื่อการถกเถียงถึงศิลปะทำให้ทบทวนถึงมิตรภาพคลิก https://www.matichon.co.th/entertainment/news_3600242

2. รู้จักผู้กำกับการแสดง คุณภัทรสุดา อนุมานราชธนคลิก https://th.hellomagazine.com/hello-list/patsuda-anumanrajathon-2/