คณะจัดสรรที่นั่ง

คณะจัดสรรที่นั่ง

(ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

http://www.entrance.psu.ac.th/index.php)

  1. การจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
  2. การจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
  3. การจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนจากโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,764 ครั้ง