ระบบรับรวม

ระบบรับรวม

(ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://www.entrance.psu.ac.th/index.php)

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,072 ครั้ง