สวัสดิการนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวัสดิการนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก
 

1.สวัสดิการหอพัก
   มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการหอพักให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 ให้เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
   ทั้งนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก หน่วยหอพัก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

2. สวัสดิการพยาบาล
   มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการพยาบาลให้กับนักศึกษาทุกคน
   ทั้งนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน่วยพยาบาล กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   **************************
  เอกสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยพยาบาลฯและสวัสดิการของนักศึกษา
  **************************

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,089 ครั้ง