เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานวิจัย

 KM@Comm-Sci Research

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย

 

รายชื่อวารสารจากสำนักพิมพ์ Cambridge

 

รายชื่อวารสารระดับแนวหน้าของโลกที่อยู่ในฐาน Web of Science และ Scopus กว่า 400 วารสาร จากสำนักพิมพ์ Cambridge

ตีพิมพ์ "ฟรี" สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ม.อ. เริ่ม 1 มกราคม 2566

 

คลิกเพื่อดูรายชื่อ

 

 

แหล่งข้อมูลใดอยู่ในฐาน Web of Science บ้าง    

 

การใช้ภาษาอังกฤษในบทความวิชาการ

   
 
 

Academic Phrasebank เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมวลี (Phase) ที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับการเขียนบทความเชิงวิชาการ โดย John Swales, The University of Manchester, UK เป็นผู้ริเริ่มในการเก็บข้อมูลวลีที่นิยมใช้ในการเขียนบทความเชิงวิชาการในช่วงปี 1980 มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอตัวอย่างวลีของการเขียน วลีในคลัง Manchester Phraseback มีการจัดแบ่งตามส่วนหลักของบทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องการรายงานผลงานวิจัย ทั้งนี้ ผู้เขียนจำเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการปรับเปลี่ยนคำและวลีไปตามบริบทของบทความที่กำลังเขียน 

วลีที่เก็บรวบรวมในคลัง Manchester Phrasebank ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเป็นกลางและมีลักษณะทั่วไปในการใช้งาน จึงไม่ถือเป็นการลอกเลียนแบบ สำหรับบางรายการ มีการรวมคำและแทนค่าตัวแปร (X) ในเนื้อหาเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ในการอธิบาย แหล่งข้อมูลนี้ออกแบบมาสำหรับนักเขียนบทความเชิงวิชาการและบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เป็นหลัก
visit Manchester Phrasebank

 

 

เทคนิคง่ายๆในการอ้างอิง โดยใช้โปรแกรม Mendeley

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานวิจัย

  มาทำความรู้จักกับฐานข้อมูล Web of Science 
  SJR Journal Impact Factor
  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Centre )
  Digital Media Project
  Web Journal of Mass Communication Research (WJMCR)
  Asian Mass Communication Research & Information Centre
  Mass Media and Communications Research Network
  Integrated Marketing Communications Resources
  รูปแบบการลงรายการอ้างอิง
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,042 ครั้ง