การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

 

  1. คำสั่ง / ระเบียบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 

  2. คู่มือบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

 

  3. ตัวอย่างการจัดทำแบบฟอร์มการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง


 การควบคุมภายใน

     4. แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน


การบริหารความเสี่ยง

   5. แบบฟอร์มรายงานการบริหารความเสี่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 08 เม.ย. 2021 14:55:15
536 ครั้ง