เชิญร่วมส่งผลงานใน “นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเสมือนจริงระดับนานาชาติครั้งที่ 3” (The Third International Virtual Digital Art Exhibition) ภายใต้แนวคิด "ความเชื่อมั่น (Reliance)"

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 11 มี.ค. 2022 09:55:51
556 ครั้ง

 

 

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เชิญนักออกแบบ ศิลปิน นักวิชาการ และผู้สนใจร่วมส่งผลงานใน “นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเสมือนจริงระดับนานาชาติครั้งที่ 3” (The Third International Virtual Digital Art Exhibition) ภายใต้แนวคิด "ความเชื่อมั่น (Reliance)"

.

►เปิดให้ลงทะเบียนและยื่นผลงาน: 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2565
►ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ : http://asedas2022.commsci.psu.ac.th/
►สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร โทรศัพท์/โทรสาร 0 7334 9692

.

“นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเสมือนจริงระดับนานาชาติครั้งที่ 3” ภายใต้แนวคิด "ความเชื่อมั่น (Reliance)" กำหนดจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยจะจัดพิธีเปิดในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย ศิลปะท้องถิ่นสู่สากล รูปแบบศิลปะดิจิทัล ใน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่
1. งานศิลปะที่ผลิตขึ้นทั้งหมดโดยใช้สื่อรูปแบบดิจิทัล
2. งานสื่อผสม เช่น งานที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นบางส่วน แล้วพิมพ์บนผ้าใบ แล้วเสร็จโดยใช้เทคนิคดั้งเดิม
3. งานศิลปะที่ผลิตโดยใช้เทคนิคดั้งเดิมทั้งหมด แล้วสแกนโดยใช้เครื่องสแกนหรือกล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลสำหรับแสดงหรือขายในโลกดิจิทัล

.

ภาคีเครือข่ายผู้จัดงาน :
(1) ASIAN Southeast Digital Art Association (ASEDAS)
(2) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(3) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(4) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โพสต์เมื่อ: 11 มี.ค. 2022 09:55:51
ปรับปรุงเมื่อ: 11 มี.ค. 2022 09:59:56
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ