Search (ผู้ใช้งานสามารถใช้หัวข้อค้นหาอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา หรือเลือกจากรายการที่กำหนด)
ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์
โปรแกรมเพื่อนักศึกษา
IDรหัสชื่อเรื่องประเภทสาขาวิชาผู้แต่ง/รายงานดำเนินการ
1076ICTMI01/2565บริษัท วาย. ไอ. เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัดรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / รายงานผลการฝึกงานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการมูฮำหมัด เจะแมง
1075ICTMP14/2564แอพพลิเคชันจัดการจองร้านตัดผมรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการซะห์ฮีรัน อับดุลเล๊าะ
1074ICTMP13/2564ระบบจัดการร้านรับซื้อของเก่ารายงานโครงงานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการไฮมาน แมกอโวะ
1073ICTMP12/2564ระบบจัดการห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการมัสตูรี วิเชียร
1072ICTMP11/2564AR ROAR WORLD รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการซารีนา เจะซู

มีการอัพเดต 1.1

  • ปรับปรุงระบบแสดงผลจาก bootstrap 3 => bootstrap 4
  • เพิ่มลิ้งค์ไปโปรแกรมต่างๆ