การออกแบบภาพประกอบผีเปรตในรูปแบบศิลปะป๊อปอาร์ต

แนวคิด …
ผู้วิจัยต้องการนำเสนอภาพประกอบผีเปรตเพื่อถ่ายทอดรูปลักษณ์ของผีเปรตตามคัมภีร์โลกบัญญัติปกรณ์โดยใช้ศิลปะป๊อปอาร์ต
ประเภทงาน : Graphic Design


วินดาน มะกะนิ / Wildan Makani
Email : winbboy18@gmail.com
Facebook : Win Mkn
IG : jexwin
Tel : 098-0378713