คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ. ปัตตานี
แบบสอบถามที่แสดงนี้เปิดสำหรับการรับข้อมูล
กรุณาติดต่อ abdul-aziz deramae ( abdul-aziz.d@psu.ac.th ) เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม