ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน จำนวน 77 รายการ

คณะวิทยาการสื่อสาร ขอประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน จำนวน 77 รายการ โดยกำหนดขอรับเอกสารขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 3 เม.ย – 10 เม.ย 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ งานพัสดุ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกำหนดดูสภาพทรัพย์สินที่จะประมูลราคา ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30-10.00 น. ณ คณะวิทยาการสื่อสารกำหนดประมูลในวันที่ 11 เม.ย 2566 เริ่มประมูลเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน คณะวิทยาการสื่อสารติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพัสดุ คณะวิทยาการสื่อสาร โทร. 073-349692 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ