คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา”

งานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและเรียนรู้ระบบ PITI ระบบในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
Meeting ID: 994 3339 8650
Passcode: 430219

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity